گروه تعاونی پیشگامان - پیشگامان کار و سرمایه هوشمند

پیشگامان کار و سرمایه هوشمند

فراهم کننده بستر فعالیت های اقتصادی از طریق جذب و مدیریت سرمایه

خرید، فروش و تضمین سهام گروه پیشگامان

سرمایه گذاری در خطوط ارتباطی استان یزد

مشارکت و سرمایه گذاری با سایر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی

تلفن  : 38266414-035

http://hooshmand.pishgaman.com/بازدید: 10014

تمامی حقوق این پورتال متعلق به گروه تعاونی پیشگامان میباشد.