گروه تعاونی پیشگامان - تعاونی پیشگامان رسانه پارس

تعاونی پیشگامان رسانه پارس (فرا استانی)

شرکت مادر تخصصی تامین سرمایه برای شرکت های تعاونی فناوری اطلاعات و ارتباطات

شرکت در مناقصه و مزایده ارگان ها و سازمان های دولتی (پروژه های مخابراتی  IT)

تاسیس، توسعه، بهره برداری و نگهداری سیستم های مخابراتی

تلفن  : 36294203-035 

http://www.tprp.irبازدید: 9628

تمامی حقوق این پورتال متعلق به گروه تعاونی پیشگامان میباشد.